SEMINAR OM LIGESTILLING OG TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE

lørdag d. 16. marts 2019, kl. 9.30 til ca. 16.00

Kirsten Kjærs Museum – Langvadvej 64 – 7741 Frøstrup

 

Seminaret er en undersøgelse af tværæstetisk samarbejde som metode til at arbejde med ligestillingsproblematikker.

Indholdet består af oplæg, der folder emnet ud både på teoretisk -og praksisniveau, film, samtale, kaffe og te, frokost samt introduktion til Kirsten Kjærs Museum.

 

Alle interesserede er velkomne. Deltagelse er gratis; men forplejning koster 50 kr., der betales kontant eller med mobilepay ved ankomsten.

Af hensyn til indkøb er tilmelding til spisning nødvendig senest d. 14. marts på mailtoflac@gmail.dk

 

Program for dagen

09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe/te

10.00 – 10.15 Velkomst samt introduktion til dagen, v. FLAC – Feministic Land Art

Cooperation

10.15 – 10.45 Introduktion til Kirsten Kjær og museet, v. museumsleder for Museum

Thy Jytte Nielsen

10.50 – 11.50 Forskydninger af rum: feministiske samarbejdsprojekter, v. lektor i

kunsthistorie ved Kbh. Universitet Malene Vest Hansen

12.00 – 13.00 Frokost med FLAC suppe og mulighed for at se museets samling

13.00 – 14.00 På tværs af de kunstneriske discipliner, v. billedkunstner Hannah

Anbert

14.05 – 15.05 Genkomst og håb, v. kunsthistoriker Mai Dengsøe

15.05 – 15.35 Ursula Reuter Christiansen film “Skarpretteren” vises

15.35 – 15.50 Afrunding af dagen

Seminaret er arrangeret af FLAC – Feministic Land Art Cooperation. Det er støttet af

Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond, Kulturelt Samråd Thisted, Kvindelige Kunstneres Samfund og

Kirsten Kjærs Museum.

Vi håber, dagen kan give andre lyst til at igangsætte både små og store feministiske

ligestillingsprojekter på kryds og tværs af kunstarter, generationer og landsdele.

Seminaret følges op på Statens Værksteder for Kunst d. 5. oktober 2019.

Med de bedste hilsner

FLAC – Feministic Land Art Cooperation

 

Lidt om indholdet

– Lektor i kunsthistorie ved Kbh. Universitet Malene Vest Hansen:

Forskydninger af rum: feministiske samarbejdsprojekter

”Det personlige er politisk” – det kraftfulde feministiske slagord insisterer på det

private og det offentliges uadskillelighed. Problematiseringer af privat/offentligt rum

udgør et centralt spor i feministisk kritik, ja, den banebrydende kunsthistoriker

Griselda Pollock kalder det selve den feminis- tiske kritiks territorium. Jeg vil med

nedslag i markante kunstprojekter gennem de sidste 50 år – fra Womanhouse til

Kvinder på Værtshus – diskutere en række samarbejds- projekter som kritiske

feministiske interventioner i rum.

 

Billedkunstner Hannah Anbert: På tværs af de kunstneriske discipliner

Kan en forfatter bruge billedkunstnerens erfaring? Hvor mødes musik til lydkunst? Kan

billedhuggeren lære noget af dramaturgien?

Som billedkunstner med baggrund i teaterverdenen og hang til musik er jeg

interesseret i der hvor kunstarterne mødes. Derfor har jeg i forskellige sammenhænge

været med til at skabe rum hvor de kunstneriske discipliner kan mødes, dele

erfaringer, sprog og inspirere hinanden. Under oplægget vil jeg dele erfaringer fra

disse sammenhænge og komme med konkrete eksempler på kunstneriske praksisser

der krydser disciplinerne.

 

Kunsthistoriker Mai Dengsø: Genkomst og håb

Det drejer sig om os , er titlen på et maleri af Ursula. Dette oplæg tager udgangspunkt i

det selvbiografiske element som er centralt for Reuter Christiansens praksis, hvor liv

og kunst har det med at flyde sammen. Det kommer til at handle om hvordan en

bestemt feminisme dukker frem igen. Den feminisme som kerer sig om traditionelle

kvinderoller. Om arketyper. Med udgangspunkt i filmen Skarpretteren, men også med

udgangspunkt i et venskab og et samarbejde mellem to kvinder med 50 år imellem

sig: mig selv og Ursula Reuter Christiansen.

Mai Dengsøs oplæg efterfølges af Ursula Reuter Christiansens film Skarprettere

 

Lidt om baggrunden og samarbejdspartnerne

Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS)

KKS er én af verdens ældste faglige foreninger for kvindelige kunstnere.

D. 7. februar 1916 afholdtes stiftende plenarforsamling i København, og fokus har

siden dengang været rettet mod arbejdet for ligestilling og udvikling af dialoger og

fællesskaber.

Med udgivelsen af jubilæumsantologien ”100 års øjeblikke” i 2014 fremhævede KKS

væsentlige kvindelige kunstnere fra mere eller mindre glemte positioner, ligesom den

glemte kamp, som kvindelige kunstnere har ført i Danmark, blev formidlet til

offentligheden. Samarbejdet med kunsthistorikere om antologien falder i tråd med

ønsket fra KKS om at indgå i samarbejde med fagpersoner og andre organisationer for

opnåelse af målet om, at kunsthistorien berigtiges med indskrivningen af de udeladte

væsentlige kvindelige kunstnere.

Seminarets deltagere kan d. 16. marts købe ”100 års øjeblikke” for 75 kr.

I forbindelse med jubilæet blev der også afholdt et seminar om ligestilling på

Kvindemuseet i Aarhus, hvor bl.a. professor i kulturformidling på Københavns

Universitet Hans Dam Kristensen redegjorde for den kønslige skævvridning i

kunstverdenen.

 

Kirsten Kjærs Museum

Museet ligger i Thisted Kommune. Det er enestående på flere områder. Dels er det

dedikeret til en kvindelig kunstner, og rummer en omfattende samling af Kjærs

malerier, dels favner museet en bred vifte af forskellige kunstarter‚ såsom skiftende

kunstudstillinger, land art og koncerter. For udøvende kunstnere er der endvidere

mulighed for artist in residence ophold og for at arbejde i museets grafikværksted og

bronzestøberi.

 

FLAC – Feministic Land Art Cooperation alias Pia Skogberg og Lise Seier Petersen

FLAC er en feministisk inspireret platform, der anvender dialektiske processer som

udgangspunkt for stedspecifik kunstnerisk forskning.

FLAC igangsætter også aktiviteter, der tematiserer og diskuterer kønspolitiske

spørgsmål og kulturelle konventioner.

Yderligere information

FLAC – Feministic Land Art Cooperation v/Pia Skogberg og Lise Seier Petersen

mailtoflac@gmail.com

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit