Frivillig på Kirsten Kjær MuseetFrivilligeNetwork

Der er mange arbejdsopgaver forbundet med at drive et museum – ikke mindst Kirsten Kjær Museet, som ud over at være et museum også byder på arbejdende værksteder, skiftende udstillinger, et rigt, klassisk musikprogram, gæstehus og 36 ha jord.
Fra foråret 2013 etablerer vi et frivilligt netværk omkring Kirsten Kjær Museet med henblik på at sikre, at dette sted også findes om 10 og 20 år. Det er vores håb, at mange både i lokalsamfundet og ude i den store verden vil deltage.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på KK Museum, evt. høre mere om det, kan du kontakte koordinator-gruppen via info@kkmuseum.dk

Vi har brug for hjælp til: Vedligeholdelse, gæstemodtagelse i åbningstiden, koncertafvikling, havearbejde, rengøring og sikkert meget andet. Måske ved du selv bedst, hvad du kan byde ind med.

For alle medlemmer af netværket er der en åben invitation til at mødes, spise og snakke sammen ca. to til tre gange årligt. Her kan nye slutte sig til, og der er mulighed for at lære hinanden at kende og drøfte alt mellem himmel og jord og selvfølgelig det frivillige arbejde og museets drift.

Som frivillig får man password til kalenderen her på siden. Her kan man løbende følge med i museets aktiviteter og melde sig til at bidrage med sin hjælp, når man har tid til overs.

LOGIN: Netværk kalender