Frivillig på Kirsten Kjær MuseetFrivilligeNetwork

Der er mange arbejdsopgaver forbundet med at drive et museum – ikke mindst Kirsten Kjær Museet, som ud over at være et museum også byder på arbejdende værksteder, skiftende udstillinger, et rigt, klassisk musikprogram, gæstehus og 36 ha jord.
Fra foråret 2013 etablerer vi et frivilligt netværk omkring Kirsten Kjær Museet med henblik på at sikre, at dette sted også findes om 10 og 20 år. Det er vores håb, at mange både i lokalsamfundet og ude i den store verden vil deltage.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på KK Museum, evt. høre mere om det, kan du kontakte koordinator-gruppen via info@kkmuseum.dk

Som frivillig får man password til kalenderen her på siden. Her kan man løbende følge med i museets aktiviteter og melde sig til at bidrage med sin hjælp, når man har tid til overs.

OPGAVER FOR DE FRIVILLIGE

Gæstemodtagere: Som gæstemodtager har du en vagt hvor du holder museet åbent kl. 11-17. Du modtager de besøgende og byder dem velkommen. Du serverer kaffe og kringle fra den lokale bager. Du tager imod penge for entre` salg af kaffe , kage, postkort, bøger, plakater mm. Du viser en lille film/ video om museet for interesserede. Rengøring varetages af en fastansat!

Vedligeholdelse og hjælp i skoven.: Her hjælper du med forefaldende arbejde som maling og reparationer. I skoven med oprydning,skære grene, plante nye træer og sanke brænde mm.- eller hvad du har lyst til.

Havepasser: Havefolket bidrager du med pasning af museets køkken-og blomsterhave.

Koncertfrivillig: Hjælper til koncerter og andre arrangementer i ”Johns Hall” bl.a. serveres kaffe i pausen .

VI TILBYDER DIG FØLGENDE

  • Du kan byde ind med så meget eller så lidt, du har lyst og tid til .
  • Du vil få en introduktion af erfarne frivillige fra netværket.
  • Du kan aflyse eller bytte, hvis du bliver forhindret.
  • I weekender hvis du kommer  langvejs fra, er der mulighed for at du kan overnatte!
  • Du vil blive en del af et velfungerende netværk, hvor vi mødes to gange årligt , før sommerferien og ved sæsonafslutning.
  • Du modtager en lille erkendtlighed og en middag til sæsonafslutning, hvor også medlemmer fra bestyrelsen deltager.
  • Du vil udover  lokale folk og besøgende fra hele landet, også møde kunstnere, kursister og ”Artists in residence ”.

LOGIN: Netværk kalender