Museets historie

John Andersen og Harald Fuglsang

Kirsten Kjærs Museum er et privat museum i det nordvestlige Jylland. Det er bygget op omkring en stor samling af malerier og tegninger af Kirsten Kjær (1893-1985). 

Det er stiftet af lægerne John Anderson og Harald Fuglsang i 1981 under mottoet “kærlighed og hårdt arbejde”. Museet er indtil videre det eneste danske museum for en kvindelig kunstner.

Museets  nuværende bygningsmasse er resultatet af 30 års “knopskydning”. Det oprindeligt beskedne husmandssted har i dag udviklet sig til en labyrintisk krop, der metaforisk kan opleves som spejlinger af den identitetssøgning, der karakteriserer  både Kirsten Kjær og museets grundlæggere. 

Bygningernes arkitektoniske forgreninger tilbyder den besøgende en mangfoldighed af sanseoplevelser. Kirsten Kjærs malerier, personlige ejendele og andre arkivalier samt skiftende udstillinger, koncerter og gæstekunstnere lægger yderligere lag til oplevelsen af et gæstfrit og levende sted med plads til diversitet. 

Den nøjsomhed, der er en del af stedets og grundlæggernes ånd, afspejler den gamle Thy-identiteten kombineret med høj grad af vilje til at skabe et museum, hvor alle kan føle sig godt tilpas.

En af museets gæster skriver: “her er en uhøjtidelig stemning, som gør det lettere for en uerfaren museumsgænger at opleve og nyde kunstoplevelsen.”

Fakta om museet

  • 1978 bosætter John Anderson (1929-2015) og Harald Fuglsang (1933-2022) sig på Langvadvej 60. Hensigten er at etablere et museum for Kirsten Kjær.
  • 1980 overdrager foreningen Kirsten Kjærs Venner sine malerier til den nystiftede Kirsten Kjærs Fond.
  • 1981 indvies Kirsten Kjærs Museum d. 15. maj. Bygningerne stiller John Anderson og Harald Fuglsang gratis til rådighed for museets aktiviteter.
  • 2003 overdrages bygninger og jord til Kirsten Kjærs Fond. Museet er således fortsat et privat museum, der drives for egne midler.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om Kirsten Kjærs Museum og de to stiftere, anbefaler vi Harald Fuglsangs tre erindringsbøger (Tilbageblik og Tankeflugt; Til Eftertanke – samtale med mig selv; Vintertanker og Forårshåb). Bøgerne kan købes på museet.

Takket være en generøs donation fra 15. juni Fonden skrives der nu en monografi om Kirsten Kjær. Det er mag. art Hanne Abildgaard, der er forfatteren. Hermed skrives een af det 20. århundredes markante kunstnere og et lille privat kunstmuseum i Nordvestjylland ind i kunsthistorien.