Kirsten Kjær

Portrætmaleren Kirsten Kjær levede 1893-1985. Hun var et selvstændigt og berejst menneske med en karismatisk udstråling. Desuden ejede hun evnen til at begå sig i alle samfundslag.

Rejserne afspejles også i hendes portrætter.  Mange af dem er malet i lande som Liberia, USA, Island og efterkrigstidens Polen.

Kirsten Kjærs selvstændige natur kommer også til udtryk i, at hun trodsede tidens normer ved at lade sig skille og ved at kritisere den tids kvindesyn.

I museets formidlingsrum vises en film om Kirsten Kjær og hendes liv.