SAMLINGERNE

KIRSTEN KJÆR

Portrætmaleren Kirsten Kjær levede 1893-1985. Hun var et selvstændigt og berejst menneske med en karismatisk udstråling. Desuden ejede hun evnen til at begå sig i alle samfundslag.

Rejserne afspejles også i hendes portrætter.  Mange af dem er malet i lande som Liberia, USA, Island og efterkrigstidens Polen.

LÆS MERE

Den keramiske
samling

De ca. 250 værker i Kirsten Kjærs Museums keramiske samling er doneret af lægen Axel Kok-Jensen. Den viser den et repræsentativt udsnit af bredden i dansk værkstedskeramik fra ca. 1970 til ca. 2014 og omfatter blandt andet værker af keramikere som Gutte Eriksen, Steen Lykke Madsen, Bente Skjøttgård og Nina Hole.

LÆS MERE

Den afrikanske
samling

Samlingen består af mindre skulpturer, musikinstrumenter og brugsgenstand, stammer hovedsageligt fra Vestafrika, hvor lægerne Harald Fuglsang og John Andersen arbejdede i otte år, før de slog sig ned i Thy og etablerede Kirsten Kjærs Museum. 

LÆS MERE

Andet

Allerede i 2010 begyndte museets grundlæggere, Harald Fuglsang og John Anderson, at indrette en mindestue med personlige ejendele, som de ønskede at vise frem for museets gæster.

I vinteren 2021-2022 bliver den nye Mindesstue for Harald Fuglsang og John Anderson etableret i den centrale del af museet.

LÆS MERE