Kirsten Kjærs
Museums Venner

Foreningen Kirsten Kjærs Venner blev stiftet i 1943 af en kreds af mennesker, der ønskede at støtte Kirsten Kjær. Det skete ved at foreningen opkøbte hendes billeder. Det er de køb, der siden 1980 har været grundstammen i KIrsten Kjærs Museums samling.

I dag hedder støtteforeningen Kirsten Kjærs Museums Venner og er en vigtig aktør for museet. Med sit årlige kontingent og gavebidrag bidrager vennerne direkte til driften af museet.

Som medlem af Kirsten Kjærs Museums Venner har du og din ledsager gratis adgang til Kirsten Kjærs Museum. Du modtager også årsrapporten, inviteres til museets udstillinger, koncerter og andre arrangementer. 

Kontingentet til Kirsten Kjærs Museums Venner er 100 kr. årligt. For husstande er prisen 150 kr. Frivillige donationer derudover modtages fortsat med stor taknemmelighed.

Ønsker du at støtte Kirsten Kjærs Museum ved at tegne et medlemskab, kan du skrive til info@kkmuseum.dk eller tegne medlemskabet næste gang, du besøger museet.

Billedet er fra den stiftende generalforsamling af Kirsten Kjærs Venner i 1943.