MENU

“do we pray enough” dance theater performance

“do we pray enough” dance theater performance

26.04.2024-27.04.2024

26. april 19:00, 27. april 19:00

Tatiana Zuccolotto (performer, skuespiller), Argentina

Victoria Hauke (koreograf, danser ), Tyskland

varighed: 68 min, maks 40 personer

entre: 100 kr, KKM årskort2024 50 kr, under 18 år gratis

billet bestilling:  info@kkmuseum.dk 

28. april kl. 14 – 18 laver Tatiana og Victoria en danse- og teater workshop. Tilmelding: info@victoriahauke.de Pris: 280 kr maks. 15 deltagere åbent for alle

Tatiana Zuccolotto, Victoria Hauke om stykket:

I løbet af en intens arbejdsperiode på Kirsten Kjærs Museum udforskes begrebet ‘at bede’. Hvad kan det indebære, når det ikke er synonymt med et religiøst anliggende?

Kunne det tænkes, at essensen i nutidens overteknologiserede samfund er at holde en uforgængelig magi i live? En kraftfuld og uforgængelig inspiration?

Lyt til ræven, der gør vildt. Hører du bladenes hikken i fuld og frodig sommerregn? Kan du høre den indesluttede skønhed i sorgen over livet?

Siv, et naturmateriale fra Thy, hvis funktion har været fastlagt i umindelige tider som materiale til byggeri og læ, bruges som materiale til transformation. Ved at skabe et bevægeligt landskab er målet at udfordre kendte interaktionsmønstre og afsløre nye muligheder.

Rummet ryster af frigjort energi, og de to performere giver sig hen til at danse, grynte og hviske sangen. Om det vilde. Om intuition og erotik. Om magien ved modstridende kræfter indeni.

Eller er det en bøn?

In english:

“During an intense working period at Kirsten Kjærs Museum Victoria and Tatiana explore the concept of praying. What can it imply, when it is not synonymous with a religious matter?

Could it be that in this over-technologized society of today, the essence is to keep an incorruptible magic alive? A powerful and incorruptible inspiration?

Listen to the fox barking wildly. Do you hear the hiccups of the leaves in full and lush summer rain? Can you hear the in all enclosed beauty of the mourning for life?

Reed, a natural material from the area of Thy, whose function is settled for eras as a material for building and shelter, is used as a material for transformation. Creating a moving landscape, the aim is to challenge known patterns of interaction and to unveil new options.

The room shakes with disengaged energy and the two performers give themselves to dancing, grunting and whispering the song. Of the wild. Of intuition and the erotic. Of the magic of contradictory forces within.

Or is it a prayer?”

Victoria Hauke https://www.victoriahauke.de/